Bridal Dresses & Evening Gowns   (More to come!)

婚紗及晚禮服   (更多驚喜陸續有來!)

Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima Makeup - Evening Gowns 晚禮服
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima Makeup - Evening Gowns 晚禮服
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima Makeup - Evening Gowns 晚禮服
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima Makeup - Evening Gowns 晚禮服
Ima Makeup - Bridal Dress 婚紗
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
Ima makeup 婚紗禮服
全新婚紗及晚禮服系列   (還有更多!)

我們的造型師,不滿足於只提供化妝及髮飾造型,我們更希望為你提供更全面的造型服務。

 

因此,我們遠渡重洋,引入台灣手工製作和歐美品牌婚紗,為你精心搜羅一系列最美禮服。

 

這裡只是其中一部分婚紗,要看到更多更美的婚紗禮服,鼓勵你來開開眼界,預約試穿喔!=]

Ima makeup 2018 © All rights reserved.

Ima Makeup - Evening Gowns 晚禮服

黑色的禮服很有個性好不好~ 打破傳統,做個「潮」新娘! 這一件禮服很飄逸的,真的很飄逸 禮服很美,就看你敢不敢穿 手袖的lace是加上去的,這一件是沒有袖的喔 來預約穿穿吧! 肯定讓你老公流鼻血,哈哈哈 預約電話:852 66810578 地址:銅鑼灣伊榮街9號欣榮商業大廈22樓2203室 網頁:www.imamakeup.com 照片拍攝:可畏工作